Här publicerar vi äldre nyheter. Sidan kan vara tom men håll gärna utskik här för äldre nyheter som är av särskilt värde.

I kap 29 § 18 anges att friskolor ska överlämna betygsdokumentation (slutbetyg från grundskolan eller motsvarande betygsdokument från gymnasieutbildningar) till den kommun där friskolan är belägen.

Genom regeringens förslag kommer de till lägeskommunen överlämnade betygshandlingarna att omfattas av offentlighetsprincipen enligt
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
samt arkivlagen (1990:782). Läs mer om detta i propositionen 2009/10:165 i avsnitt 33.11 Överlämnande av betygshandlingar, sidan 604.

 

Direktlänk till nya skolagen hittar du här.

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat