I kap 29 § 18 anges att friskolor ska överlÀmna betygsdokumentation (slutbetyg frÄn grundskolan eller motsvarande betygsdokument frÄn gymnasieutbildningar) till den kommun dÀr friskolan Àr belÀgen.

Genom regeringens förslag kommer de till lÀgeskommunen överlÀmnade betygshandlingarna att omfattas av offentlighetsprincipen enligt
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
samt arkivlagen (1990:782). LĂ€s mer om detta i propositionen 2009/10:165 i avsnitt 33.11 ÖverlĂ€mnande av betygshandlingar, sidan 604.

 

DirektlÀnk till nya skolagen hittar du hÀr.