Här publicerar vi äldre nyheter. Sidan kan vara tom men håll gärna utskik här för äldre nyheter som är av särskilt värde.

Riksarkivet har beslutat att för statliga myndigheter införa en tvingande reglering av enkelsidig utskrift för handlingar som ska bevaras. Beslutet grundar sig bland annat på ett test utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, där det visar sig att dubbelsidigt utskrivna eller kopierade handlingar inte lämpar sig för långtidsförvaring och informationsinnehållet riskerar att gå förlorat.

Den nya regleringen ger en något större pappersförbrukning hos myndigheterna. Däremot kan man räkna med miljövinster på längre sikt, i och med att man slipper att konvertera förstörda dokument.

Författningen träder ikraft den 1 november 2010.

I Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper (RA-FS 2006:1) införs en ny paragraf; § 2a i 5 kap. med följande lydelse:

2a § Handlingar som ska bevaras hos myndigheten ska skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.

Till den nya paragrafen finns ett allmänt råd med följande lydelse:
Handlingar som kan komma att bevaras hos andra myndigheter eller hos enskilda, bör skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.

Länk till SP:s rapport samt till Riksarkivets konsekvensutredning.

Observera: Denna regel är alltså inte tvingande för kommunal sektor, men arkivmyndigheterna i kommuner och landsting bör överväga tillämpning utifrån de konsekvenser som beskrivs i SP:s rapport och Riksarkivets utredning.

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat