Riksarkivet har beslutat att för statliga myndigheter införa en tvingande reglering av enkelsidig utskrift för handlingar som ska bevaras. Beslutet grundar sig bland annat pÄ ett test utfört av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, dÀr det visar sig att dubbelsidigt utskrivna eller kopierade handlingar inte lÀmpar sig för lÄngtidsförvaring och informationsinnehÄllet riskerar att gÄ förlorat.

Den nya regleringen ger en nÄgot större pappersförbrukning hos myndigheterna. DÀremot kan man rÀkna med miljövinster pÄ lÀngre sikt, i och med att man slipper att konvertera förstörda dokument.

Författningen trÀder ikraft den 1 november 2010.

I Riksarkivets föreskrifter och allmÀnna rÄd om handlingar pÄ papper (RA-FS 2006:1) införs en ny paragraf; § 2a i 5 kap. med följande lydelse:

2a § Handlingar som ska bevaras hos myndigheten ska skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.

Till den nya paragrafen finns ett allmÀnt rÄd med följande lydelse:
Handlingar som kan komma att bevaras hos andra myndigheter eller hos enskilda, bör skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.

LĂ€nk till SP:s rapport samt till Riksarkivets konsekvensutredning.

Observera: Denna regel Àr alltsÄ inte tvingande för kommunal sektor, men arkivmyndigheterna i kommuner och landsting bör övervÀga tillÀmpning utifrÄn de konsekvenser som beskrivs i SP:s rapport och Riksarkivets utredning.