Avsnittets innehåll

Arkivmyndigheterna och deras tillsynsuppdrag

Vilket funktion har arkivmyndigheten i kommunen och landstinget? Hur ser deras tillsynsuppdrag ut? Hur utövas tillsyn mot de kommunala och landstingskommunala bolagen? Hur regleras detta vid gemensamma nämnder, kommunalförbund och övrig samverkan mellan kommuner och landsting?
Gå till avsnitt

Läs även avsnitt Samverkan.

Arkivreglementen

Hur kan arkivmyndigheten utfärda riktlinjer och hur kan dessa vara utformade?
Gå till avsnitt

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat