Här finns råd och riktlinjer om offentlighets- och sekretesslagens krav på hur man upprättar en beskrivning av de allmänna handlingarna samt om arkivlagens krav på en arkivbeskrivning.

Beskrivning av de allmänna handlingarna / arkivbeskrivning

Gå till avsnitt

Process och dokument

Om dokumentplaner / dokumenthanteringsplaner - funktion, innehåll och arbetsgång.
Gå till avsnitt

Arkivförteckning - redovisning av arkiv

Om processorienterad arkivredovisning och arkivförteckning.
Gå till avsnitt

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat