Skriftserien Bevara eller gallra

1. Råd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner (4:e upplagan, 2010)

Tillägg: Hantering av handlingar i EU-projekt

Tillägg: Ändrad gallringsfrist för räkenskapsinformation 2019

2. Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende (4:e upplagan, 2011)

3. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamhet (2:a upplagan, 2004)

4. Råd om kartor och ritningar för kommuner, landsting/regioner (2:a upplagan 2017).

5. Råd för den kommunala socialtjänsten m m (3:e upplagan, 2006)

Tillägg: Personakter i enskild verksamhet

Tillägg: Bilagor till ansökan om bistånd

Tillägg: Medlingsverksamhet

Tillägg: Försäljning av tobak samt försäljning av recetfria läkemedel

6. Råd om regionernas, landstingens och kommunernas patientjournaler och annan medicinsk information (3:e upplagan 2014)

       Tillägg: Medicintekniska produkter

7. Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting (2:a upplagan 2014)

8. Råd för kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet (2:a upplagan, 2008)

9. Råd till överförmyndare (2:a upplagan 2020)

10. Råd om bevarande och gallring av handlingar hos räddningstjänsten (2004)

11. Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet (2015)

12. Råd om bevarande och gallring hos smittskyddsenheter (2008)

 

Senast utkomna gallringsråd i serien

Bevara eller gallra nr 9 - råd för överförmyndare (2:a upplagan 2020)

Råd om gallring av resehistorik hos kollektivtrafiknämnder/-företag

 

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat