Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man dels i Gallringsråd nummer 5 - Råd för den kommunala socialtjänsten (se avsnitt Arbetsbefrämjande verksamhet) och dels i Gallringsråd nummer 1 som rör administration/stödprocesser.

Gallringsråd nr 1 kan hämtas nedan som PDF.