Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 1 (lednings- och stödprocesser). Rådet tar upp allmänna handlingar som förekommer i bl a nämndadministrationen i:

  • Fullm√§ktige
  • Landstings- och kommunfullm√§ktige
  • Revisionen
  • Kommunala myndigheter (n√§mnder/styrelser)

Gallringsråd nr 1 kan hämtas som PDF nedan.