Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 6. Rådet berör hantering av patientjournaler och handlingar inom bl a följande områden:

  • Mödrahälsovård
  • Barn- och skolhälsovård
  • Läkemedelshantering
  • Avvikelser och anmälningar inom vården (Lex Maria)
  • Tandvård

Ny upplaga av gallringsråd nummer 6, 2014

Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra - råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun. Hämta gallringsrådet nedan. Tryckt skrift kan beställas från Cecilia Schyberger, 08-452 78 35.

Observera att det som räknas som en journaluppgift / journalhandling måste förvaras i minst tio år enligt patientdatalagen.Samrådsgruppen (SKL och Riksarkivet) rekommenderar dock i de allra flesta fall att patientjournaler/journalhandlingar bevaras för all framtid.

Samrådsgruppen har gett ut en vägledning som handlar om omhändertagande, återlämnande samt utlämnande av enskilda/privata vårdgivares patientjournaler hos arkivmyndighet. Den kan hämtas från denna sida.

 

Medicintekniska produkter

I detta tillägg finns rekommendationer för bevarande och gallring av handlingar som rör medicintekniska produkter.

 

Tandvård

I detta gallringsråd finns inte rekommendationer rörande tandvård. Vi hänvisar därför till den tidigare upplagan. Här finns tyvärr referenser till tidigare lagstiftning etc men rekommendationerna om bevarande och gallring har inte ändrats. Här nedan kan du hämta ett utdrag.

 

Smittskydd

Gallringsråd för smittskyddsenheter finns HÄR

 

Fråga om inspelade samtal från sjukvårdsupplysningen

Fråga har väckts om inspelade samtal från Sjukvårdsupplysningen och om denna info ska sparas. Informationen i Sjukvårdsupplysningens system är att betrakta som journalhandling och ska enl. patientdatalagen bevaras i minst 10 år.

I "Bevara eller gallra" anges en gallringsfrist på 3 år. Denna rekommendation grundar sig på det som gällde i den nu upphörda patientjournallagen. Rekommendationen borde självklart ha ändrats.

Information från sjukvårdsupplysningen kan t ex komma att utgöra bakgrundsmaterial och dokumentation till anmälningsärenden, då man behöver bevis om vad som egentligen sades vid samtalet.

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat