Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 7 - Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting. Rådet berör bl a följande områden:

  • Vatten och avlopp
  • Gator och vägar
  • Avfallshantering
  • Parker och vägar
  • Energiförsörjning

Även Gallringsråd nummer 11 som rör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet kan vara tillämpligt.

 

Här kan man hämta Bevara eller gallra nr 7 (upplaga 2014). Tryck kan beställas hos Cecilia Schyberger, 08-452 78 35. 

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat