Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 8 - Råd för kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

Senaste upplagan av detta råd utkom i juni 2008.

Hämta gallringsrådet som pdf genom att klicka på länken nedan.

 

Överföring av den offentliga kontrollen av djurskydd

Observera att bland annat ansvaret för tillsyn enligt djurskyddslagen fr o m 2009 övergår från kommunen till länsstyrelsen. Läs mer i SKL:s cirkulär 08:42 om hur man bl a kan förfara vid överlämnande av dokumentation till länsstyrelsen.