Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 12 - Råd för smittskyddsenheter

Första upplagan av detta råd utkom i september 2008.

Detta råd kan häntas som pdf genom att klicka på länken nedan.