Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 2 - råd för kommuners och regioners utbildningsväsende.

Rådet berör bl a följande områden:

  • Förskoleverksamhet
  • Skolbarnsomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Särskola
  • Vuxenutbildning
  • Musikskola

Detta råd kan laddas ned som pdf-fil nedan.

Övrig

Nya föreskrifter om utformning av betygskataloger

Skolverket skickade i slutet av april 2011 ut en remiss om ändrade föreskrifter rörande betygskataloger. Förslaget innehöll en skrivning som öppnar för möjlighet att hantera elektroniska betygskataloger där lärare signerar katalogen med elektronisk signatur. I nuvarande föreskrifter finns krav på att katalogen ska finnas i pappersform och med förslaget vill man göra föreskriften med teknikneutral. SKL:s och Riksarkivets svar på Skolverkets remiss kan du läsa nedan.

Justitiekanslern (JK) har kritiserat Skolverket för att ha utfärdat föreskrifter om sekretess

I en skrivelse till JK har Norrköpings kommun ifrågasatt Skolverkets behörighet att meddela föreskrifter om sekretess för nationella prov. Läs JK:s yttrande här.

Översyn av bevarande och gallringsråd för handlingar rörande nationella prov

Inför den fjärde upplagan av Bevara eller gallra nr 2 genomfördes en undersökning av hur handlngar rörande nationella prov såom sammanställningar, kunskapsprofiler och ämnesproven hanterades och efterfrågades hos kommuner, provkonstruktörerna, SCB och Skolverket. Ta del av undersökningen nedan.

 

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat