Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 2 - Råd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Rådet berör bl a följande områden:

  • F√∂rskoleverksamhet
  • Skolbarnsomsorg
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • S√§rskola
  • Vuxenutbildning
  • Musikskola

Detta r√•d kan laddas ned som pdf-fil nedan.

√Ėvrig

Nya föreskrifter om utformning av betygskataloger

Skolverket skickade i slutet av april ut en remiss om ändrade föreskrifter rörande betygskataloger. Förslaget innehöll en skrivning som öppnar för möjlighet att hantera elektroniska betygskataloger där lärare signerar katalogen med elektronisk signatur. I nuvarande föreskrifter finns krav på att katalogen ska finnas i pappersform och med förslaget vill man göra föreskriften med teknikneutral. SKL:s och Riksarkivets svar på Skolverkets remiss kan du läsa nedan.

Justitiekanslern (JK) har kritiserat Skolverket för att ha utfärdat föreskrifter om sekretess

I en skrivelse till JK har Norrköpings kommun ifrågasatt Skolverkets behörighet att meddela föreskrifter om sekretess för nationella prov. Läs JK:s yttrande här.

√Ėversyn av bevarande och gallringsr√•d f√∂r handlingar r√∂rande nationella prov

Inför den fjärde upplagan av Bevara eller gallra nr 2 genomfördes en undersökning av hur handlngar rörande nationella prov såom sammanställningar, kunskapsprofiler och ämnesproven hanterades och efterfrågades hos kommuner, provkonstruktörerna, SCB och Skolverket. Ta del av undersökningen nedan.