Elektronisk ärendehanteringsprocess

Västerås stad har under flera år arbetat mot en helt elektronisk registrering och ärendehanteringsprocess. Från och med 2009 är hanteringen från registrering, handläggning och arkivering helt digital.

Här nere hittar du den utredning som man lät göra för att reda ut om handlingar som registreras kan vara helt elektroniska eller om det finns krav på att vissa måste vara i pappersform.

Särskilda gallringsbeslut

Under utredningen fattade man även två särskilda gallringsbeslut. Ett beslut handlar dels om gallring av de pappershandlingar som gjorts elektroniska genom skanning och dels om gallring av de elektroniska handlingar i systemet som inte är i ett format som är godkänt för långtidslagring. Dessa ej arkivgodkända elektroniska handlingar kan gallras efter att de i systemet konverterats till rätt format.

Det andra gallringsbeslutet handlar om gallring av txt-filer som skapas vid skanning av handlingar. dessa kan gallras eftersom de inte innehåller information som tillför ärendet något.

Ärendehanteringssystemet kallas inom kommunen för VÄHS (Västerås ärendehanteringssystem).

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat