I skriften Elektroniskt underskrivna handlingar (Riksarkivets rapport 2006:1) analyseras bland annat vad en elektroniskt underskriven handling Àr, hur ser handlingen ut nÀr den inkommer till mottagnade myndighet och hur bör mottagande myndighet hantera den elektroniskt underskrivna handlingen.

Rapporten konstaterar att för att skydda och bevara dessa handlingar behövs en kombination av ÄtgÀrder. Den elektroniska underskriften gör det möjligt att kontrollera handlingens Àkthet, dvs att uppgiften utstÀllare Àr riktig och att texten inte förvanskats.

En myndighet bör alltsÄ genast kontrollera inkommande handlings elektroniska signatur, dokumentera att denna kontroll har skett och resultatet av kontrollen. Men myndigheten kan inte hÀmta in, bevara och upprÀtthÄlla hela den ursprungliga infrastruktur som behövs för att kontrollera e-underskrifterna. E-legitimationer har en viss giltighetstid och utstÀllare, mot vilka kontroller sker, kan upphöra. Dokumentationen frÄn kontrollen av handlingen dÄ den inkom, blir alltsÄ viktig att ha kvar. Det som bevaras Àr alltsÄ beviset pÄ att signaturen var "Àkta" dÄ den inkom inte sjÀlva signaturen i sin helhet eller i ursprungsskick.

Tag del av rapporten nedan.