Förstudier e-arkiv och relaterat

Gå till avsnitt

Dokumenthanteringsportal - Växjö kommun

Gå till sida

Region Skåne

Dokumentstyrningsplan för elektroniska handlingar (utom patientjournaler).
Gå till avsnitt

Dokumentplan för Barn och ungdomsnämnden - Järfälla kommun

Exempel på en dokumenthanteringsplan med processtruktur.
Gå till avsnitt

Kravställning vid upphandling av IT-system - Västerås stad

Exempel på upphandlingskrav ställda vid upphandling av systemstöd för socialt stöd och omsorg (SoL, LSS och HSL)
Gå till avsnitt

Kommungemensam dokumentplan - Örebro kommun

Örebro kommun har en kommungemensam arkiverings- och gallringsplan som är tillgänglig via nätet.
Gå till avsnitt

Dokumentplan för Överförmyndaren - Sundsvalls kommun

Exempel på en processorienterad dokumentplan för överförmyndaren.
Gå till avsnitt

Projektet Dokumentreda - Eskilstuna kommun

Dokumentation från ett projekt som handlar om framtagande av en struktur samt regelverk för hur vissa typer av dokument ska hanteras samt hållas ordnade inom kommunen.
Gå till avsnitt

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden - Lidingö kommun

Dokumenthanteringsplan för miljö- och hälsoskydd samt plan- och stadsbyggnadsverksamhet.
Gå till avsnitt

Arkivhandböcker - Malmö kommun

För socialtjänsten mm och den kommunala hälso- och sjukvården samt för utbildningsverksamhet.
Gå till avsnitt

Vägledningar för arkiv- och dokumenthantering - Stockholms stad

Information om hantering av t ex projekthandlingar, upphandlingsärenden, hantering av handlingar vid förändrad driftsform etc.
Gå till avsnitt

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat