Här finns exempel på processorienterad dokumenthanteringsplan för verksamheter inom miljö- och hälsoskydd, planverksamhet, exploatering och bygglov.