Dokumentplan och processkartläggning av överförmyndarens verksamhet i Sundsvalls kommun. Som bifogad fil finns nedan själva dokumentplanen. Genom länk kommer man till processkartan som är klickbar ner till de olika delprocesserna.

Länkar

Processer

Adress: http://www.samradsgruppen.se/2_processer/Oversikt_niva_1_Diagram1.htm

 

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat