Dokumentplan och processkartläggning av överförmyndarens verksamhet i Sundsvalls kommun. Som bifogad fil finns nedan själva dokumentplanen. Genom länk kommer man till processkartan som är klickbar ner till de olika delprocesserna.

Länkar

Processer

Adress: http://www.samradsgruppen.se/2_processer/Oversikt_niva_1_Diagram1.htm