Förstudier e-arkiv och relaterat

GĂ„ till avsnitt

Dokumenthanteringsportal - VÀxjö kommun

GĂ„ till sida

Region SkÄne

Dokumentstyrningsplan för elektroniska handlingar (utom patientjournaler).
GĂ„ till avsnitt

Dokumentplan för Barn och ungdomsnÀmnden - JÀrfÀlla kommun

Exempel pÄ en dokumenthanteringsplan med processtruktur.
GĂ„ till avsnitt

KravstÀllning vid upphandling av IT-system - VÀsterÄs stad

Exempel pÄ upphandlingskrav stÀllda vid upphandling av systemstöd för socialt stöd och omsorg (SoL, LSS och HSL)
GĂ„ till avsnitt

Kommungemensam dokumentplan - Örebro kommun

Örebro kommun har en kommungemensam arkiverings- och gallringsplan som Ă€r tillgĂ€nglig via nĂ€tet.
GĂ„ till avsnitt

Dokumentplan för Överförmyndaren - Sundsvalls kommun

Exempel pÄ en processorienterad dokumentplan för överförmyndaren.
GĂ„ till avsnitt

Projektet Dokumentreda - Eskilstuna kommun

Dokumentation frÄn ett projekt som handlar om framtagande av en struktur samt regelverk för hur vissa typer av dokument ska hanteras samt hÄllas ordnade inom kommunen.
GĂ„ till avsnitt

Miljö- och stadsbyggnadsnÀmnden - Lidingö kommun

Dokumenthanteringsplan för miljö- och hÀlsoskydd samt plan- och stadsbyggnadsverksamhet.
GĂ„ till avsnitt

Arkivhandböcker - Malmö kommun

För socialtjÀnsten mm och den kommunala hÀlso- och sjukvÄrden samt för utbildningsverksamhet.
GĂ„ till avsnitt

VÀgledningar för arkiv- och dokumenthantering - Stockholms stad

Information om hantering av t ex projekthandlingar, upphandlingsÀrenden, hantering av handlingar vid förÀndrad driftsform etc.
GĂ„ till avsnitt