Förskola, grundskola och gymnasium

  • Hantering av utskrifter betyg, exempel från Örebro kommun
  • Dokumenthanteringsplan Barn- ungdomsnämnden, exempel från Järfälla kommun
  • Arkivhandbok för utbildningsverksamhet - Malmö stadsarkiv

Gå till avsnitt

Överförmyndare

  • Dokumenthanteringsplan, exempel från Sundsvalls kommun.

Gå till avsnitt

Ekonomiadministration

  • Gallring av inskannade leverantörsfakturor?

Gå till avsnitt

Miljö- och stadsbyggnadsverksamhet

  • Processorienterad dokumenthanteringsplan inom miljö- och hälsoskydd, planverksamhet, exploatering samt bygglov m m - exempel från Lidingö kommun.

Gå till avsnitt

Socialtjänsten

  • Arkivhandbok för socialtjänsten framtagen av Malmö stadsarkiv

Gå till avsnitt

Hälso- och sjukvård

  • Arkivhandbok för kommunal hälso- och sjukvård framtagen av Malmö stadsarkiv

Gå till avsnitt

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat