Enligt lag om kommunal redovisning (1997:614) ska rÀkenskapsinformation som en kommun eller landsting tagit emot bevaras i det skick den hade nÀr den inkom.

RÀkenskapsinformationen fÄr förvaras:

  1. I vanlig lÀsbar form
  2. som mikroskrift som kan lÀsas med förstoringshjÀlpmedel eller i
  3. annan form som kan lÀsas, avlyssnas eller pÄ annat sÀtt uppfattas endast med tekniskt hjÀlpmedel (maskinlÀsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sÄdan form som avses i 1 eller 2.

I 11§ anges att rÀkenskapsinformation ska förvaras i minst tio kalenderÄr samt att arkivlagens bestÀmmelser i övrigt gÀller för dessa handlingar.
Det maskinlÀsbara medium som anvÀnds för att förvara rÀkenskapsinformationen fÄr förstöras om informationen överförts pÄ ett betryggande sÀtt (§12) och enligt §13 fÄr Skatteverket tillÄta att dokument, mikroskrift eller maskinlÀsbart medium som anvÀnds för att förvara rÀkenskapsinformationen förstörs före utgÄngen av den tid som anges i 11§.

Inkommande leverantörsfakturor i papper kan alltsÄ skannas in till ekonomisystemet. Man kan dÀrefter hos Skatteverket ansöka om att fÄ förstöra (gallra) pappersfakturorna om man bl a kan garantera att vÀsentlig information inte förstörs. Om Skatteverket ger sitt godkÀnnande kan myndigheten som hanterar rÀkenskapsinformationen dÀrefter fatta ett gallringsbeslut.

Se exempel pÄ anhÄllan frÄn en kommun och Skatteverkets yttrande nedan.