I exemplet nedan har loggfilerna delats in efter spårbarhet och säkerhetsklass. Ett verksamhetssystem måste analyseras för att kunna tillämpa gallringsbeslutet.

Själva gallringsbeslutet kan dock fattas generellt och inte för varje enskilt verksamhetssystem.