Här publicerar vi goda exempel från kommuner och landsting på dokumenthanteringsplaner, lokala strategier, riktlinjer och allt som rör hur vi får en god offentlighetsstruktur.

Du är välkommen att själv bidra med bra idéer från ditt landsting eller din kommun!

Vi publicerar bidragen genom att knyta dem till ett verksamhetsområde eller till en viss aktivitet. Exempel som är publicerade i ett annat sammanhang på samrådsgruppens webbplats återfinns även här.

Kommunala processer

 • Region Sk√•ne - processorienterad dokumentstyrningsplan med bilagor
 • Processorienterad dokumentplan fr√•n √∂verf√∂rmyndarverksamhet - Sundsvalls kommun
 • Exempel p√• riktlinjer f√∂r processorienterad informationsredovisning och exempel p√• klassificeringsstrukturer - Stockholms stad

Gå till avsnittet

Informationshantering och dokumentplaner

 • F√∂rstudier om e-arkiv och relaterat
 • Dokumenthanteringsportal - V√§xj√∂ kommun
 • Region Sk√•ne - Dokumentstyrningsplan f√∂r elektroniska handlingar (utom patientjournaler)
 • Exempel p√• kravst√§llning vid upphandling av IT-system - V√§ster√•s stad
 • Arkivhandbok f√∂r socialtj√§nsten m m samt den kommunala h√§lso- och sjukv√•rden - Malm√∂ kommun
 • Arkivhandbok f√∂r utbildningsverksamheten - Malm√∂ kommun
 • Milj√∂- och stadsbyggnadskontoret, dokumenthanteringsplan - Liding√∂ kommun
 • Barn- och ungdomsn√§mnden, dokumenthanteringsplan - J√§rf√§lla kommun
 • Kommungemensam arkiv- och dokumenthanteringsplan - √Ėrebro kommun
 • √Ėverf√∂rmyndare, processorienterad dokumentplan
 • Projektet Dokumentreda om informations livscykel, angivande av metadata, struktur och √•ters√∂kning av handlingar - Eskilstuna kommun
 • V√§gledningar f√∂r arkiv- och dokumenthantering - Stockholms stad

Gå till avsnittet

Hantera handlingar vid registrering/diarieföring

 • Hur hanterar man elektroniska signaturer?
 • Kan pappershandlingar som skannats gallras?
 • Elektronisk √§rendehantering, exempel V√§ster√•s stad

Gå till avsnittet

Verksamhetssystem och webb

 • Hantering, bevarande och gallring av e-handlingar, f√∂reskrifter inom Uppsala kommun
 • Hur kan man hantera sociala medier?
 • Gallring av loggfiler i verksamhetssystem
 • Gallring av inskannade leverant√∂rsfakturor
 • Gallring av inskannade pappershandlingar till diariet eller verksamhetssystemet

Gå till avsnittet

Verksamhetsområden inom kommuner och landsting

 • F√∂rskola, grundskola och gymnasium
 • √Ėverf√∂rmyndare
 • Ekonomiadministration
 • Milj√∂- och stadsbyggnadsverksamhet
 • Socialtj√§nsten
 • Kommunal h√§lso- och sjukv√•rd

Gå till avsnittet