Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter,
27 oktober 2020 - webbsänt seminarium

Observera att inspelningen av seminariet inte längre är tillgänglig

 

 

Konferens om Klassa (kommunal klassificeringsstruktur) 27 februari 2019

H√§r √§r bildspelen fr√•n de som medverkade.

 

Seminarium om kommunala klassificeringsstrukturer (2018)

Den 21 mars 2018 anordnades ett seminarium om kommunala klassificeringsstrukturer i Stockholm.

Presentation från medverkande i pdf-format:

 

Seminarium om arkivfrågor (2016)

Den 15 november 2016 anordnades en dag om arkivfr√•gor i Stockholm. H√§r kan du h√§mta f√∂rel√§sarnas presentationer:

 

Vem bestämmer om arkiv? (2015)

Seminarium om förslag till nytt arkivreglemente den tisdagen den 17 november 2015 i Gävle.

Under konferensen ställdes frågor från publiken. En sammasntällning av frågor, svar och kommentarer kan du hämta här

Här är föredragen:

Kommunarkivarie Eva Lindelöw Sjöö och landstingsarkivarie Lars Harbe presenterade arbetet med att ta fram skriften Vem bestämmer om arkiv.

F√∂rbundsjurist Staffan Wikell pratade om kommunallagen och arkivlagen och PSI-direktivet

 

Marianne Eliason, s√§rskild utredare om hur offentlighetsprincipen ska inf√∂ras i friskolor visade inga bilder. SOU 2015:82 √Ėkad insyn i frist√•ende skolor kan du h√§mta h√§r.

 

Desirée Veschetti Holmgren, Riksarkivet, berättade om den nya förvaringslagen: Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

 

Några kommun- och landstingsarkiv berättade om hur de verkställer tillsyn.

Carl Henrik Ronge, Mölndals kommun

Anne Hallvig och Maria Bjersby Stenudd, Landstinget Uppsala län

Dessutom presenterade Cecilia Berg, Eskilstuna kommun, deras tillsynsarbete (inga bilder).

 

Konferens om medicinsk forskning

Den 20 november anordnas en konferens om medicinsk forskning. Tag del av vissa av f√∂rel√§sarnas presentationer nedan.

Professor Jerzy Leppert:


Medicine doktor Lars Lindsköld:


Fd regionarkivarie Bo Thalén och landstingsarkivarie Marina Brokås:

 

 

Kommunal klassificeringsstruktur

Den 7 november, 2013 (Stockholm) och den 13 november, 2013 (G√∂teborg) anordnades halvdagsseminarier d√• projektet Klassa presenterades.

Föredragen kan du hämta här:

Sekretess inom socialtj√§nsten och information fr√•n Ers√§ttningsn√§mnden

Den 11 april 2013 anordnades en konferens om socialtj√§nstens dokumentation och sekretess samt information fr√•n Ers√§ttningsn√§mnden. Tv√• av f√∂redragen kan h√§mtas nedan.

Föredragen

 • Vad innebar vanv√•rdsutredningen och hur upplevde m√§nniskor att l√§sa arkivhandlingarna?
  Lii Drobus är socionom och har varit utredningssekreterare i utredningen Vanvård i social barnavård (SOU 2011:61).
 • Vanv√•rd ur ett historiskt perspektiv
  Johanna Sköld är fil dr i ekonomisk historia och har varit utredningssekreterare i utredningen Vanvård i social barnavård (SOU 2011:61).
 • Ers√§ttningsn√§mnden och handl√§ggningen av ans√∂kningar om ers√§ttning
  Gunilla Malmborg, kanslichef p√• Ers√§ttningsn√§mnden, ber√§ttade om n√§mndens arbete och handl√§ggningen av ans√∂kningar om ers√§ttning 
 • Menpr√∂vning i samband med utl√§mnande av handlingar fr√•n socialtj√§nst och sjukv√•rd
  Natalie Stade är stadsjurist i Malmö.
 • Utl√§mnande i praktiken
  Samuel Lindeborg är kommunarkivarie i Falkenberg. Hämta föredraget nedan.

 

Skolorna och informationen - varför och hur skapas dokumentation i skolan och vad kan den

användas till?

Den 11 september 2012 anordnade Samrådsgruppen en dag om skoljuridiska frågor. Tag del av samtliga föredrag nedan.

 • Dokumentation i skolan - f√∂rekomst och r√§ttslig status
  Peder Liljeqvist, rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. F d sekreterare i den utredning som mynnade ut i "Sekretess i elevernas intresse - dokumentaton, samverkan och integritet i skolan" (SOU 2003:103). Tag del av utredningen nedan.
 • Vad g√∂r Skolinspektionen?
  Carina Abréu, avdelningschef vid Skolinspektionen
 • Nya skollagen och f√∂r√§ndrade krav p√• dokumentation
  Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist SKL
 • Bevara eller gallra? Gallringsr√•d f√∂r kommuners, landstings och regioners utbildningsv√§sende
  Ulrika Gustafsson och Eva Lindel√∂w Sj√∂√∂. Gallringsr√•det hittar du H√ĄR.
 • Mot b√§ttre vetande? Vad har h√§nt med v√•r skola?
  Hans Albin Larsson, professor i historia och utbildningsvetenskap
 • Vad kan skolarkiven ber√§tta om den ideologiska styrningen, uppfyllelsen av kunskapsm√•l och situationen f√∂r elever och personal?
  Daniel Pettersson