Här kan du hämta en klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, Klassa. Bakgrunden till strukturen är att Samrådsgruppen 2012 tillsatte ett projekt (projekt Klassa) i syfte att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter.

Målet var att utarbeta en hierarkiskt uppbyggd klassificeringsstruktur för verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Strukturen ska utformas på ett för hela den offentliga sektorn. Strukturen ska kunna beskrivas och systematiseras till ett punktnoterat schema. Schemat ska kunna användas som en diarieplan men även kunna nyttjas till dokumentmetadata, struktur för e-arkivet etc. Till projektet hörde även att utarbeta metodik samt definiera nödvändiga begrepp.

En viktig tanke med hela Klassaprojektet var att det ska leda till en hållbar struktur som kan fungera under lång tid framöver. För det krävs ett genomarbetat metodavsnitt.

Den ursprungliga Strukturen ska kunna beskrivas och systematiseras till ett punktnoterat schema. Schemat ska kunna användas som en diarieplan men även kunna nyttjas till dokumentmetadata, struktur för e-arkivet etc.

Klassificeringsstrukturen kan användas av kommuner och landsting som den är eller som ett referensmaterial då man utarbetar en egen/egna klassificeringsstrukturer.

Klassa 2.1

Klassificeringsstrukturen förfinas i detaljer och bearbetas löpande även om den övergripande strukturen är samma. En version Klassa 2.1 kan du läsa mer om och hämta på den här sidan.

 

____________________________________

Tidigare versioner

Klassa 2.0

Här kan du hämta Klassa 2.0 samt ta del av omarbetade metoddokument. Börja gärna att läsa Introduktion till Klassa 2.0. Strukturen är omarbetad på initiativ av Tom Sahlén och Sirpa Rundström.

 Klassa 2.0

 


 

Första versionen av Klassa (resultatet av projekt Klassa)

Observera att nedanstående är en omarbetad mer läsvänlig variant av den första versionen av Klassa som i original är publicerad som en excelfil. Strukturen är dock densamma, det är alltså ingen ny version. I originalfilen som heter Ledning finns det en särskild struktur för ledning av kommunala bolag ("Bolag nivå").  Denna del finns även fortsatt enbart i excel och är inte inlagd i den nya mallen. Det kapitel som i den läsvänligare versionen heter Ledning utgår från originalfilens Ledning av kommunal verksamhet ("Kommun nivå").


Tyvärr går det inte att beställa ovanstående publikation som ett tryck.

Du kan även hämta hem "originalstrukturen" till första verionen av Klassa i excel nedan.

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat