Termer, begrepps- och analysmodell

För att komma fram till ett gemensamt klassificeringsschema mĂ„ste de verb och substantiv vi anvĂ€nder vara entydiga. I Klassa-projektet Ă€r klart uttalat att klassificeringsstrukturen ska Ă„terge strukturen i verksamhetens processer. I projektet finns dĂ€rmed en stark anknytning till det arbete som pĂ„gĂ„r hos statens myndigheter enligt RA-FS 2008:4, dĂ€r uppgiften Ă€r att utveckla en verksamhetsbaserad arkivredovisning. Vi ansluter oss i stora drag till de begrepp och den metodik som beskrivs i denna förordning liksom i de regelkommentarer som publicerades av Riksarkivet 2009.

I organisationer dÀr processkartlÀggning inte förekommit eller Àr ofullstÀndig mÄste arbetet inledas med en analys av uppdrag, verksamheter och processer. Oavsett vem som gör detta arbete sÄ Àr det en form av verksamhetsarkitektur som ligger ganska lÄngt frÄn den dokumentansvariges eller arkivariens kÀrnuppgifter. I mindre kommuner fÄr en arkivarie iklÀda sig de mest skiftande roller men i större kommuner och i mÄnga landsting dÀr verksamhetsarkitekter redan finns pÄ plats kommer verksamhetsanalysen sannolikt att utveckas av dessa - eller under deras överinseende.

Men Ă€ven nĂ€r verksamhetsanalys och processkartlĂ€ggning görs av arkitekter, verksamhetsutvecklare, Lean-utvecklare etc mĂ„ste vi se till att processkartan ger den information och redovisar de kunskaper om arkivbildaren som vi behöver för att ett fungerande klassificeringsschema ska kunna utvecklas. De metodbeskrivningar som förekommer hĂ€r tar dĂ€rför ingen hĂ€nsyn till vem som utför arbetet. 

Klassa-projektets uppgift Ă€r dock inte att utveckla eller ens beskriva de processer som förekommer inom respektive kommun eller landsting. Klassa Ă€r ett nationellt projekt som i första hand ska Ă€gna sig Ă„t den del av strukturen som Ă€r gemensam. MĂ„let kan dĂ„ sĂ€gas vara att skapa ett klassificeringsschema som utgör en ram för lokal processutveckling. 

Metoddokumenten till Klassa 2.0 finns publicerade pÄ den hÀr sidan.

Begrepp som anvÀnds i Klassa-projektet

 


 

Äldre diarieplaner 

I Klassa utarbetar vi ett förslag till nationellt klassificeringsschema för dokument, Ă€renden, e-arkiv och andra informationsmiljöer dĂ€r en verksamhetsklassificering bedöms viktig. Klassa-schemat pĂ„minner om de Ă€ldre diarieplanerna i ett avseende - de gör ansprĂ„k pĂ„ att tĂ€cka alla slags verksamheter hos kommuner och landsting - men i andra avseenden skiljer de sig. Diarieplanerna gĂ€ller enbart diarieförda Ă€renden ("frĂ„gor") och de saknar en medveten koppling till verksamhetens processer. 

I Klassa-arbetet anvĂ€nds diarieplanerna dock som ett av underlagen för klassificeringsarbetet. Merparten av de drygt 400 registreringsobjekt som redovisas i 1989 Ă„rs diarieplan bör ha en "hemort" i nĂ„gon av de drygt 500 processer som Ă„terfinns i Klassa-förslaget.  

De verksamhetstyper som i Klassa samlas under Ledning och Verksamhetsstöd (VT 1 och VT 2) Ă„terfinns i diarieplanerna under olika rubriker - 

  • 1958: "0. AllmĂ€n förvaltning"
  • 1970: "0. Gemensamma aktiviteter" + "9. Central förvaltning"
  • 1980:  Dito
  • 1989: "0. AllmĂ€n administration" + "1.Central förvaltning".

Liksom i Klassa upprepas det som betecknas som "AllmÀnt" som en 0-grupp i varje verksamhetsgren och pÄ varje nivÄ "...dÀr man kunnat urskilja en separat eller i det nÀrmaste fristÄende förvaltning eller verksamhetsgren"

De diarieplaner vi nu presenterar utgavs 1958 (den Àldsta), 1970, 1980 och 1989 (den yngsta och sista). Eftersom kommunernas och landstingens Àrenden fram till 1990-talet ofta registrerades med dessa planer som underlag förblir de Àven i framtiden viktiga sökinstrument i kommunernas och landstingens centralarkiv.