Samrådsgruppen har för närvarande följande sammansättning:

För kommuner

Caspar Almalander, informationsstrateg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), (ordförande 2023)

Ulrika Gustafsson, stadsarkivarie, Västerås stad

Suzanne Sandberg, stadsarkivarie, Malmö stad

För regioner

Thomas Forsman, Region Dalarna

Staffan Wikell, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kristoffer Zetterström, Region Skåne

För Riksarkivet

Petra Dornbusch, enhetschef, Tillsynsenheten

Emily Lekman Karlsson, arkivarie, avdelningen för arkivverksamhet

Vakant

 

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat