Nationellt

Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF), Mittuniversitetet

Riksarkivet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun (FALK)

LDB Centrum - Centrum för långsiktigt digitalt bevarande, Luleå tekniska universitet, "ett kompetenscentrum som arbetar med konkreta metoder för arkivering och återskapande av digitalt material".

Standardisering - standardiseringsarbete

Information om det arbetet med standarder som pågår på SIS (Swedish standards institute) och Ledningssystem för verksamhetsinformation.

Vill du lär dig mer om standarder, så finns Forum iFörvaltning

Internationellt

Arkheion - Norsk arkivtidskrift för kommunala arkivinstitutioner. "Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge. Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektor i landet. Noen hovedartikler fra tidsskriftet publiseres her på nettsiden. For øvrige artikler viser vi til papirversjonen av bladet, som også ligger som PDF under "Tidligere utgaver av tidsskriftet".

DLM Forum - The DLM Forum Foundation, known as the "DLM Forum" is a pan-European subscription-based community of members from the national archives of European Union Member States and other public and private bodies interested in Information Governance across Europe, and beyond.

International Council on Archives (ICA) - The International Council on Archives (ICA) is dedicated to the effective management of records and the preservation, care and use of the world's archival heritage through its representation of records and archive professionals across the globe

SLMT - en sektion inom ICA för "Local, municipal and territorial achicves"

National Archives, Australia (Record keeping)

National Archives, Great Britain (Records management)

 

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat