Nationellt

Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF), Mittuniversitetet

Riksarkivet

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun (FALK)

LDB Centrum - Centrum för lÄngsiktigt digitalt bevarande, LuleÄ tekniska universitet, "ett kompetenscentrum som arbetar med konkreta metoder för arkivering och Äterskapande av digitalt material".

Standardisering - standardiseringsarbete

Information om det arbetet med standarder som pÄgÄr pÄ SIS (Swedish standards institute) och Ledningssystem för verksamhetsinformation.

Vill du lÀr dig mer om standarder, sÄ finns Forum iFörvaltning

Internationellt

Arkheion - Norsk arkivtidskrift för kommunala arkivinstitutioner. "Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge. Bladet tar sikte pĂ„ Ă„ vĂŠre fagtidsskrift for den kommunale arkivsektor i landet. Noen hovedartikler fra tidsskriftet publiseres her pĂ„ nettsiden. For Ăžvrige artikler viser vi til papirversjonen av bladet, som ogsĂ„ ligger som PDF under "Tidligere utgaver av tidsskriftet".

DLM Forum - The DLM Forum Foundation, known as the "DLM Forum" is a pan-European subscription-based community of members from the national archives of European Union Member States and other public and private bodies interested in Information Governance across Europe, and beyond.

International Council on Archives (ICA) - The International Council on Archives (ICA) is dedicated to the effective management of records and the preservation, care and use of the world's archival heritage through its representation of records and archive professionals across the globe

SLMT - en sektion inom ICA för "Local, municipal and territorial achicves"

National Archives, Australia (Record keeping)

National Archives, Great Britain (Records management)