Här finner du samtliga publikationer och foldrar som finns på samrådsgruppens hemsida. Läs mer HÄR.

Broschyren Allmänna handlingar och IT är ersatt av skriften E-förvaltning och informationshantering - att hantera, bevara och gallra elektroniska handlingar som kan hämtas nedan.

SKL:s cirkulär 12:9 om kommuners mottagande av betygshandlingar från friskolor samt cirkulär 12:42 Information om ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelse i samhällsvården.

Skrifter och vägledningar utgivna av samrådsgruppenHantering av enskilda vårdgivares journaler

Bakgrund till nedanstående vägledning finns att ta del av här

 

Skriftserien Bevara eller gallra

Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er verksamhet. Det betyder att namn på handlingar, begrepp, anmärkningar etc kan skilja sig åt. Råden kan inte heller tillämpas innan beslut är fattat i nämnd. Kontakta kommunens/regionens arkivmyndighet för mer information och läs mer här. 

Bevara eller gallra nr 4 - Kartor och ritningar (SKR:s rapportbeställning)

Bevara eller gallra nr 5 - Socialtjänst m.m. (SKR:s rapportbeställning, går att beställa som tryck.)

Cirkulär, utgivna av SKL

Övriga vägledningar

Rapporter utgivna av Riksarkivet

Publikationer från andra myndigheter eller motsv.

Vägledning för processorienterad informationskartläggning - MSB och Riksarkivet har tillsammans tagit fram en vägledning som stöd för både offentliga och privata organisationer i arbetet att kartlägga sin verksamhetsinformation.

Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen - MSB och Riksarkivet har tillsammans tagit fram denna vägledning för att underlätta för både myndigheter och andra organisationer att utforma it-utrymmen på ett säkert sätt. 

Vägledning kring elektroniska original, kopior och avskrifter - en skrift från E-delegationen som beskriver och förklarar olika typer av elektroniska handlingar som blivit vanliga i myndigheters elektroniska tjänster. Hämta skriften.

Skyddande av personuppgifter i skolan - en checklista framtagen av Datainspektionen för vad skolor ska tänka på när de hanterar skyddade personuppgifter. På Datainspektionens webbplats går det nu kostnadsfritt att hämta en checklista som ska hjälpa skolor att hantera skyddade personuppgifter. Hämta checklistan.

 

 

 

 

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat