Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) bör behÄllas. Det föreslÄr Yttrandefrihetskommittén i sitt slutbetÀnkande En översyn av tryck- och yttrandefriheten, SOU 2012:55.

Kommittén har bestÄtt av representanter för samtliga riksdagspartier. Ordförande i kommittén har varit justitierÄdet Göran Lambertz. Kommitténs huvuduppgift har varit att försöka finna en ny teknikoberoende regleringsmodell för tryck- och yttrandefriheten.
Kommittén har arbetat fram ett utkast till en samlad ny yttrandefrihetsgrundlag (NYGL). Ambitionen har varit att göra regleringen av yttrandefriheten sÄ teknikoberoende som möjligt.

LÀs det nya författningsförslaget.