HÀr finns rÄd och riktlinjer om offentlighets- och sekretesslagens krav pÄ hur man upprÀttar en beskrivning av de allmÀnna handlingarna samt om arkivlagens krav pÄ en arkivbeskrivning.

Beskrivning av de allmÀnna handlingarna / arkivbeskrivning

GĂ„ till avsnitt

Process och dokument

Om dokumentplaner / dokumenthanteringsplaner - funktion, innehÄll och arbetsgÄng.
GĂ„ till avsnitt

Arkivförteckning - redovisning av arkiv

Om processorienterad arkivredovisning och arkivförteckning.
GĂ„ till avsnitt