Enligt alkohollagen (1994:1738) har kommunen ansvaret för att utreda och besluta om tillstånd för alkoholservering.

Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 5 - Råd för den kommunala socialtjänsten.