Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 7. Rådet berör bland annat följande områden:

  • Vatten och avlopp
  • Gator och v√§gar
  • Avfallshantering
  • Parker och v√§gar
  • Energif√∂rs√∂rjning

 

H√§r kan du h√§mta den senaste upplagan fr√•n 2014 av Bevara eller gallra - r√•d om teknisk verksamhet som en PDF. Tryck kan best√§llas via webbutik.skl.se