Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 5 - Råd för den kommunala socialtjänsten.

Konsumentrådgivningen kan vara organiserad på olika sätt inom kommunen - inom socialtjänsten, kommunledningen eller som en egen nämnd.