Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 3 - Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamheten. Rådet behandlar följande verksamheter:

  • Turism
  • Föreningsbidrag
  • Anläggningar, uthyrning
  • Allmänkulturell verksamhet
  • Museer, teatrar och konsthallar
  • Bibliotek
  • Taltidningar

Detta råd kan beställas som tryck från www.komlitt.se eller laddas ner som pdf-fil. Nedan finns Gallringsrådet utgivet som en del av Riksarkivets författningssamling (RA-FS).

Länkar

RA-FS 2005:2

Adress: http://www3.ra.se/ra-fs/ra-fs_2005-02.pdf
Riksarkivets allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamheten

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat