Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 3 - Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamheten. Rådet behandlar följande verksamheter:

  • Turism
  • F√∂reningsbidrag
  • Anl√§ggningar, uthyrning
  • Allm√§nkulturell verksamhet
  • Museer, teatrar och konsthallar
  • Bibliotek
  • Taltidningar

Detta r√•d kan best√§llas som tryck fr√•n www.komlitt.se eller laddas ner som pdf-fil.