Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsomrÄdet hittar man i GallringsrÄd nummer 11 - RÄd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunens uppgifter inom plan- och byggvÀsendet.

Detta rÄd kan bestÀllas som tryck frÄn www.komlitt.se.