Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 7 - Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting. Rådet berör bl a följande områden:

  • Vatten och avlopp
  • Gator och v√§gar
  • Avfallshantering
  • Parker och v√§gar
  • Energif√∂rs√∂rjning

√Ąven Gallringsr√•d nummer 11 som r√∂r kommunens uppgifter inom plan- och byggv√§sendet kan vara till√§mpligt.

 

Här kan man hämta Bevara eller gallra nr 7 (upplaga 2014). Tryck kan beställas via skl.se.