Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 8 - Råd för kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

Senaste upplagan av detta råd utkom i juni 2008.

Detta råd kan beställas som tryck från www.komlitt.se. Man kan även hämta gallringsrådet som pdf genom att klicka på länken nedan.

 

Överföring av den offentliga kontrollen av djurskydd

Observera att bland annat ansvaret för tillsyn enligt djurskyddslagen fr o m 2009 övergår från kommunen till länsstyrelsen. Läs mer i SKL:s cirkulär 08:42 om hur man bl a kan förfara vid överlämnande av dokumentation till länsstyrelsen.