Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 9 - Råd till överförmyndare. I rådet behandlas bl a följande:

  • Godmanskap och förvaltarskap
  • Förmynderskap
  • Förvaltning

 

Detta råd kan hämtas här

 

 

Förlängning av vissa av de i råden föreslagna gallringsfristerna

Från och med 1/1 2009 har föräldrabalken ändrats. Detta innebär bl a att den sk talerättstiden förlängts från ett år till tre år. I gallringsrådet ska därför de där föreslagna ettåriga gallringsfristerna för handlingar från och med 2009 vara tre år. Hämta en komplettering till gallringsråd nr 9 här nedan.

Man kan även läsa mer om förändringarna i föräldrabalken i SKL:s cirkulär 2008:91.