Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 10 - Råd om bevarande och gallring av handlingar inom räddningstjänsten.

Detta råd kan beställas som tryck från www.komlitt.se eller nedan som en PDF-fil.