Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 2 - Råd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende.

Detta råd kan beställas som tryck från www.komlitt.se eller laddas ned som pdf-fil nedan.