Skriftserien Bevara eller gallra

1. Råd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner (4:e upplagan, 2010)

Tillägg: Hantering av handlingar i EU-projekt

2. Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende (4:e upplagan, 2011)

3. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamhet (2:a upplagan, 2004)

4. Råd om kartor och ritningar för kommuner, landsting/regioner (2:a upplagan 2017).

5. Råd för den kommunala socialtjänsten m m (3:e upplagan, 2006)

Tillägg: Personakter i enskild verksamhet

Tillägg: Bilagor till ansökan om bistånd

Tillägg: Medlingsverksamhet

Tillägg: Försäljning av tobak samt försäljning av recetfria läkemedel

6. Råd om regionernas, landstingens och kommunernas patientjournaler och annan medicinsk information (3:e upplagan 2014)

       Tillägg: Medicintekniska produkter

7. Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting (2:a upplagan 2014)

8. Råd för kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet (2:a upplagan, 2008)

9. Råd till överförmyndare (2003)

Tillägg: Förlängd gallringsfrist i vissa fall

10. Råd om bevarande och gallring av handlingar hos räddningstjänsten (2004)

11. Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet (2015)

12. Råd om bevarande och gallring hos smittskyddsenheter (2008)

 

Senast utkomna gallringsråd i serien

Bevara eller gallra nr 4 - råd om kartor och ritning för kommuner och landsting/regioner

Bevara eller gallra nr 11 - råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunernas uppgifter inom plan- och byggverksamhet (2:a upplagan 2015)

Bevara eller gallra nr 6 - råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i landsting/region och kommun
(3:e upplagan 2014)

Bevara eller gallra nr 7 - råd om teknisk verksamhet, mark, fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, landsting/region (2:a upplagan 2014)

Råd om gallring av resehistorik hos kollektivtrafiknämnder/-företag