Innehåll

Gallringsråd för kommunala verksamheter

Här finns information om samtliga delar i skriftserien Bevara eller gallra - gallringsråd för kommuner, landsting och regioner.
Gå till avsnitt

Gallring och rensning

Vad innebär det att gallra? Hur går det till och vilka beslut krävs? Vad innebär rensning?
Gå till avsnitt