Gallringsrad

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn.

SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Vi har även publicerat andra vägledningar inom området arkiv- och informationshantering.

 
KLASSA-konferens 27 februari 2019

Konferensen om Klassa, kommunal klassificeringsstruktur, följdes av 46 anmälda deltagare via webbsändning och på plats i SKL:s lokaler fanns 43 konferensdeltagare. Under dagen presenterades Klassa i teori och praktik. Goda råd om tillämpning och införande samt exempel på hur man kan göra lokalt gavs under dagen.

Vi fick lyssna till företrädare från Sundsvalls och Helsingborgs kommuner samt Region Stockholm som berättade hur man arbetat med processkartläggning, tillämpning och införande av klassificeringsstruktur. Från Inera fick vi ta del av hur Klassa kan användas i sk förmågekartläggning.

Föreläsarnas presentationer samt en inspelning av hela konferensen finns publicerad här.

KLASSA 19-02-27

 

SKA har träffat arkivutredningen

Den statliga arkivutredning som leds av Lars Ilshammar har snart jobbat ett helt år. Ett år som präglats av många möten med arkivaktörer och insamlande av kunskap och erfarenheter inom och utom landet. Den 14 november träffade SKA några av utredningens medarbetare. 

Mötet skedde på Stockholms stadsarkiv och avhandlade SKA:s uppdrag och verksamhet, de särskilda förutsättningar och behov som finns i kommunal/landstingskommunal arkivsektor, samordningsmöjligheter, offentlig arkivsektor med mera. Utredningen går snart in i en period av mer skrivarbete och ska vara klar i november 2019. Vi passar på att uppmana alla er där ute att ta chansen att själva höra av er till utredningen med tankar, reflektioner och idéer.

Du hittar mer information här.

 

 

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat