Gallringsrad

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Landsting. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn.

SKA ger ut skriften Bevara eller gallra som ger råd om bevarande och gallring i kommunal verksamhet. Vi har även publicerat andra vägledningar inom området arkiv- och informationshantering.

 

 

Konferens om KLASSA 

Onsdagen den 21 mars anordnade Samrådsgruppen ett seminarium i Stockholm kring KLASSA (klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter).

2018 Foto1 konferens

2018 Foto2 konferens

Medverkade gjorde Tom Sahlén och Sirpa Rundström liksom kollegor från Helsingborgs, Sundsvalls och Söderhamns kommuner samt Stockholms läns landsting.

Tag del av programmet

Presentationer från medverkande.

 2018 Foto3 konferens

 

 

 


 

 

 

 

Arkivåret 2018!

Sedan 1618 håller Sveriges arkiv historien vid liv!
Besök hemsidan för jubileumsåret:  arkiv400.se

 

Tllberg-17 33

 

 

Den 13-14 september hade Samrådsgruppen möte i Tällberg.

Vi diskuterade kommande gallringsråd, förändringar inom lagstiftningsområdet, nya rekommendationer och riktlinjer, planerade för seminarium i vår samt en rad andra spörsmål.

Tack till alla som svarat på vår enkät!

Du kan ta del av enkätsammanställningen nedan under Nyheter.

 

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat