Samrådsgruppen anordnade konferens om medicinsk forskning den 20 november.

Bland annat medverkade Jenny Kindblom (docent, Sahlgrenska akademin) som talade om skolhälsovårdsjournaler som forskningsmaterial samt medicine doktor Lars Lindsköld som berättade om radiologisk information och dess värde inom forskningen. All konferensdokumentation kan man ta del av här.